GMAT @ T.I.M.E.

Name of the Student SCORE
Siddharth Mahendra Nishar 780
Rishi Ayyer 770
Karanjit Singh 770
Dinesh Reddy 760
Varnit Banthia 750
Kunal Tara 750
Anisha Arora 750
Sanjiva Singh 750
Aaditya Mohapatra 750
Anmol Batra 740
Himanshu Agarwal 740
Mayur Agarwal 740
Archana Kakani 740
Gurutej Battaram 730
Ajay Shekhar 730
Mansi Nanda 730
Puneet Bahuguma 730
Santosh Ramchandran 730
Abhishek Kaul 720
Ajitesh Mehta 720
Ayush Kanwar 720
Rajeev Raghunath 720
Neeraj Pramod kumar 720
Seetha Ram Yarlagadda 720
Jose Luckose 710
Abhinav Grover 710
Akshat Mittal 710
Ankur Gupta 710
Naman Gupta 710
Gautam Naidu 710
Paridhi Jindal 710
Achint Malhotra 700
Ankit Kumar Dugar 700
Gaurav Agarwal 700
Jasdeep Singh 700
Mansi Aggarwal 700
Sony Giroti 700
Ranjit Soman 700